Samen bepalen wat er gebeurd in een gemeente

De gemeente heeft altijd het laatste woord wat er in een gemeente gebeurd of wordt beslist. Wordt dit zonder overleg gedaan met de inwoners dan zal er al snel wrijving ontstaan die de sfeer niet ten goede zal komen. Met participatie zorg je ervoor dat de gemeente in overleg met de burgers beslissingen maakt, deze constructie levert zowel de gemeente als de burger nieuwe inzichten op. Op optimaal tot bloei te komen is het een verstandige zet om naast elkaar te gaan staan en niet boven elkaar.

gemeente burger

Hoe peil je bewoners bij beslissingen

Op papier kun je natuurlijk wel zeggen dat inwoners en de gemeente samen moeten werken, maar hoe peil je de mening van de burgers is het eerste wat in je opkomt. Peilingen zijn erg belangrijk en toegankelijk voor iedere burger, tegenwoordig zijn er verschillende technische snufjes die je kunt gebruiken om peilingen te doen. Door middel van een app op de mobiele telefoon worden de burgers op de hoogte gehouden. Via de app kunnen de inwoners stemmen op allerlei zaken die betrekking hebben op de gemeente.

Voor ouderen zeer belangrijk

Ook voor ouderen mensen kan participatie met de gemeente zeer belangrijk zijn, als ouderen ook hun mening kunnen uiten hebben zij nog een goed leven naar alle tevredenheid. Zorgbehoevenden kunnen zo ook hun ongenoegen uiten als er iets is wat niet naar de zin gaat, aan de andere kant kan de gemeente dan sneller ingrijpen.

Maar ook andere initiatieven kunnen worden genomen, jong en oud kan samen komen om het voor beiden nog leuker te maken.